فیزیوتراپی بعد از عمل مینیسک زانو

عمل منیسک زانو معمولا در افرادی انجام میشود که در اثر فعالیت های ورزشی بخصوص ورزش هایی که تغییر جهت های ناگهانی یا پرش ها پر تکرار دارند. جراحی مینیسک زانو به دو صورت انجام میشود. حالت اول قسمتی ار منیسک که پاره شده است را برمیدارند. حالت دوم قسمتی که دچار پارگی شده است را ترمیم میکنند یا عامیانه تر آن میدوزند. اینکه جراح از کدام حالت استفاده کند بستگی به نوع پارگی منیسک زانو دارد. فیزیوتراپی بعد از عمل مینیسک زانو از 6 فاز یا مرحله تشکیل شده که باهم هر فاز را بررسی میکنیم. با ادامه مقاله از سایت فیزیوتراپی فانتوم زنجان همراه ما باشید.

فاز 1: هفته اول پس از جراحی

اهداف:

 1. کنترل درد و ورم زانو بعد از عمل مینیسک
 2. شروع به حرکت دادن زانو
 3. فعال کردن عضلات چهار سر ران

دامنه حرکتی زانو

میتوانید زانوی خود را به طور کامل صاف کنید ولی خم کردن زانو حداکثر باید تا 90 درجه باشد. خم کردن زانو بیش از 90 درجه در هفته اول پس از جراحی بسیار خطرناک است.

زانوبند و عصا

شما با عصا و زانوبند قفل شده در حالت اکستنشن کامل یعنی زانوی کاملا صاف از بیمارستان مرخص میشوید و به خانه میروید. مگر اینکه پزشکتان دستور دیگری بدهد، هنگام راه رفتن از 2 عصا استفاده کنید و وزن بدن را به اندازه تحمل روی پای عمل شده بیاندازید. یعنی می توانید تا جایی که می توانید وزن را تحمل کنید و درد زانو نداشته باشید ، وزن خود را روی پای عمل شده بیاندازید. برای راه رفتن از بریس(زانوبند) بعد از عمل استفاده کنید. برای محافظت از زانو ، بریس را هنگام راه رفتن قفل کنید. می‌توانید قفل بریس را برای نشستن باز کنید. هنگام راه رفتن با عصا، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

راه رفتن (تحمل وزن در حد تحمل):

 1. عصاها را حدود یک قدم جلوتر بگذارید.
 2. ابتدا پای آسیب دیده را همزمان با هر دو عصا به جلو قرار دهید.
 3. پای درگیر را روی زمین لمس کنید و تا اندازه ای که زانو درد نگیرد وزن بدن را روی پای آسیب بیندازید.
 4. بعد از تحمل وزن روی پای آسیب ، با پای سالم یک قدم به سمت جلو بردارید و همینطور به راه رفتن ادامه دهید.

نکته: در صورتی که هنگام وزن انداختن روی پای جراحی شده دچار درد در زانو شدید ، میزان وزن اندازی روی همان پا را کم تر کنید و بیشتر به عصا ها فشار بیاورید.

جوراب واریس

زمانی که از بیمارستان مرخص میشوید تا اولین مراجعه به مطب بعد از عمل مینیسک زانو از جوراب الاستیک واریس زیر زانو استفاده کنید. در ضمن حداقل 10 تمرین پمپاژ مچ پا در هر ساعت انجام دهید تا از لخته شدن خون در رگ ها جلوگیری کنید.

برای خرید جوراب واریس کلیک کنید. خرید جوراب واریس

تمرینات

 • انقباض ایزومتریک عضله چهار سر ران

دراز بکشید یا بنشینید با زانو کاملاً صاف مانند شکل. عضله جلوی ران را سفت کنید و نگه دارید تا زانو صاف و صاف شود. اگر این کار به درستی انجام شود، کاسه زانو کمی به سمت بالا به سمت عضله ران می لغزد. عمل سفت کردن عضلات چهارسر ران باید باعث شود که زانوی شما صاف شود و صاف به تخت یا زمین فشار داده شود.

برای هر انقباض 5 ثانیه نگه دارید. 20 تکرار سه بار در روز انجام دهید.

 • صاف کردن زانو

به پشت دراز بکشید و حوله ای را در زیر پاشنه خود قرار دهید یا روی صندلی بنشینید و پاشنه آن را روی چهارپایه قرار دهید. اجازه دهید زانو در حالت اکستنشن (صاف) شل شود. اگر زانو به طور کامل صاف نمی شود، می توانید وزنه ای (1-3 کیلوگرم) را روی ران، درست بالای کاسه زانو قرار دهید.

سعی کنید این وضعیت را به مدت 5 دقیقه، سه بار در روز انجام دهید.

 • خم کردن زانو

در حالی که روی یک صندلی یا لبه تخت خود نشسته اید، پای عمل شده را با پای درگیر نگه دارید. پای عمل شده را پایین بیاورید و پای عمل نشده آن را کنترل کند. اجازه دهید زانو خم شود اما خم شدن زانو بیشتر از 90 درجه نشود. پنج ثانیه نگه دارید و به آرامی کشش را با بلند کردن پا به سمت بالا، کمک به پای درگیر، به حالت مستقیم (کمک غیرفعال) کاهش دهید.

تمرین را 3 ست 20 تایی تکرار کنید.

 • پمپ های مچ پا

شما باید حداقل 15 تمرین پمپاژ مچ پا در هر ساعت انجام دهید.

پایان فاز اول

لطفاً تقریباً 10-14 روز پس از جراحی به مطب پزشک خود مراجعه کنید.

 

توانبخشی بعد از عمل مینیسک زانو

پس از فاز یک دوره نقاهت مینسک زانو وارد فاز 2 میشود. اگر تمام نکات فاز یک را به درستی انجان نداده باشید در فاز 2 به مشکل میخورید. در ضورت نیاز میتوانید از مشلوره آنلاین مجهز ترین فیزوتراپی در زنجان بهره ببرید.

فاز 2: هفته 2 تا 6

اهداف:

 1. محافظت از زانو در برابر فشار
 2. ادامه روند ترمیم مینسک
 3. افزایش دامنه خم شدن زانو تا 100درجه
 4. انجام تمرینات تقویتی بعد از عمل مینیسک زانو

دامنه حرکتی زانو

بعد از هفته دوم فیزیوتراپی بعد از عمل مینیسک زانو شما میتوانید زانوی خود را به طور کامل صاف کنید ولی دامنه خم شدن آن نباید بیش از 100 درجه شود. اگر بیش از 100 درجه خم کنید ممکن است به زانو و مینیسک آسیب وارد شود.

زانوبند و عصا

شما با عصا و زانوبند قفل شده در حالت اکستنشن کامل یعنی زانوی کاملا صاف از بیمارستان مرخص میشوید و به خانه میروید. مگر اینکه پزشکتان دستور دیگری بدهد، هنگام راه رفتن از 2 عصا استفاده کنید و وزن بدن را به اندازه تحمل روی پای عمل شده بیاندازید. یعنی می توانید تا جایی که می توانید وزن را تحمل کنید و درد زانو نداشته باشید ، وزن خود را روی پای عمل شده بیاندازید. برای راه رفتن از بریس(زانوبند) بعد از عمل استفاده کنید. برای محافظت از زانو ، بریس را هنگام راه رفتن قفل کنید. می‌توانید قفل بریس را برای نشستن باز کنید.

راه رفتن با عصا بعد از جراحی مینیسک

هفته دوم فیزیوتراپی بعد از عمل مینیسک زانو ، همچنان باید با عصا راه بروید. هنگام راه رفتن با عصا، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

 1. عصاها را حدود یک قدم جلوتر بگذارید.
 2. ابتدا پای آسیب دیده را همزمان با هر دو عصا به جلو قرار دهید.
 3. پای درگیر را روی زمین لمس کنید و تا اندازه ای که زانو درد نگیرد وزن بدن را روی پای آسیب بیندازید.
 4. بعد از تحمل وزن روی پای آسیب ، با پای سالم یک قدم به سمت جلو بردارید و همینطور به راه رفتن ادامه دهید.

نکته: در صورتی که هنگام وزن انداختن روی پای جراحی شده در فیزیوتراپی بعد از عمل مینیسک زانو ، دچار درد در زانو شدید ، میزان وزن اندازی روی همان پا را کم تر کنید و بیشتر به عصا ها فشار بیاورید.

 

برنامه تمرین

برنامه ورزشی زیر در هفته 2-6 فیزیوتراپی بعد از عمل مینیسک زانو باید طبق دستور فیزیوتراپیست انجام شود. تمرینات را هر روز انجام دهید مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.

 • انقباض ایزومتریک عضله چهار سر ران

به پشت ( طاقباز) دراز بکشید و زانو کاملاً صاف باشد. عضله جلوی ران را سفت کنید و نگه دارید تا زانو صاف و صاف شود. اگر این کار به درستی انجام شود، کاسه زانو کمی به سمت بالا به سمت عضله ران می لغزد. عمل سفت کردن عضلات چهار سر ران باید باعث شود که زانوی شما صاف شود و صاف به تخت یا زمین فشار داده شود.

 

برای هر انقباض 5 ثانیه نگه دارید. 20 تکرار را سه بار در روز انجام دهید تا زمانی که بتوانید به طور کامل زانوی خود را به اندازه سمت عمل نشده صاف کنید.

 • صاف کردن زانو

به پشت دراز بکشید و حوله ای را در زیر پاشنه خود قرار دهید یا روی صندلی بنشینید و پاشنه آن را روی چهارپایه قرار دهید. اجازه دهید زانو در حالت اکستنشن (صاف) شل شود. اگر زانو به طور کامل صاف نمی شود، می توانید وزنه ای (1-3 کیلوگرم) را روی ران، درست بالای کاسه زانو قرار دهید.

سعی کنید این وضعیت را به مدت 5 دقیقه، سه بار در روز انجام دهید.

 • خم کردن زانو

در حالی که روی یک صندلی یا لبه تخت خود نشسته اید، پای عمل شده را با پای درگیر نگه دارید. پای عمل شده را پایین بیاورید و پای عمل نشده آن را کنترل کند. اجازه دهید زانو خم شود اما خم شدن زانو بیشتر از 90 درجه نشود. پنج ثانیه نگه دارید و به آرامی کشش را با بلند کردن پا به سمت بالا، کمک به پای درگیر، به حالت مستقیم (کمک غیرفعال) کاهش دهید.

تمرین را 3 ست 20 تایی تکرار کنید.

 • بلند کردن پا با زانوی صاف

کیفیت انقباض عضلانی در این تمرین بیشترین اهمیت را دارد، نه فقط توانایی بلند کردن پا!

تا جایی که می توانید عضله چهار سر ران را سفت کنید.
پاشنه پا را 20 سانتی متر از زمین بلند کنید
دوباره عضلات چهار سر را محکم تر سفت کنید.
پا و پاشنه خود را به سمت پایین بیاورید و عضله چهار سر را تا حد ممکن سفت نگه دارید.
دوباره این عضله را محکم تر سفت کنید.
استراحت کنید و دوباره تکرار کنید.


اگر زمانی که می خواهید اندام را از روی تخت بلند کنید، زانو خم می شود، این تمرین را انجام ندهید. سعی کنید تمرین ایزومتریک عضله چهار سر ران را تا زمانی که بتوانید بدون خم شدن زانو، اندام را بلند کنید انجام دهید.

این تمرین را 4 ست 12 تایی تکرار کنید.

 • صاف کردن زانوی خم شده

با خم شدن زانو روی حوله یا پتویی به ارتفاع 20 سانتی متر (زانو باید فقط 20-25 درجه خم شود)، پا را بالا بیاورید تا زانو کاملاً صاف شود. زانو را به مدت 5 ثانیه در حالت صاف قفل کنید، سپس به آرامی پایین بیاورید.

این تمرین را 3 ست 20 تایی تکرار کنید.

 • پمپ های مچ پا

شما باید حداقل 20  تمرین پمپاژ مچ پا در هر ساعت انجام دهید.

 • دور کردن ران

به پهلوی عمل نشده خود دراز بکشید. زانوها را کاملاً صاف نگه دارید. همانطور که در تصویر نشان داده شده اندام عمل شده را تا زاویه 45 درجه بالا ببرید. یک ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی پایین بیاورید.

این تمرین را 3 ست 20 تایی تکرار کنید.

اگر بعد از هفته اول، دور کردن پا به راحتی انجام شود، می توان از وزنه ویت کاف مچ پا برای افزایش مقاومت تمرین و افزایش قدرت استفاده کرد. با وزنه ویت کاف نیم کیلویی شروع کنید و نیم کیلو در هفته اضافه کنید تا به 2/5 کیلوگرم برسید. تمرینات را در هفته اول هر روز انجام دهید، سپس با استفاده از وزنه مچ پا به یک روز در میان کاهش دهید.

 • بلند شدن روی پنجه پا

رو به دیوار بایستید، دست ها را روی دیوار برای حمایت و تعادل قرار دهید. زانوها را کاملاً کشیده نگه دارید. عضلات چهارسر ران را سفت کنید تا زانو را کاملا صاف نگه دارید. در حالی که زانوها را در حالت کاملا صاف نگه داشتید ، روی پنجه پا بلند شوید. یک ثانیه نگه دارید، سپس به آرامی پایین بیایید و به موقعیت شروع برسید.

این تمرین را 3 ست 20تایی تکرار کنید.

 • اسکوات با تکیه به دیوار

صاف بایستید و پشت و باسنتان با دیوار تماس داشته باشد. پاها را به اندازه عرض شانه از یکدیگر و حدود 20 سانتی متر از دیوار قرار دهید. شما 50 درصد وزن خود را (یا کمتر در سمت آسیب دیده)  تحمل خواهید کرد. با خم کردن زانوها به آرامی باسن خود را پایین بیاورید و به سمت پایین دیوار بلغزانید تا زانوها حدود 45 درجه خم شوند. پنج ثانیه مکث کنید و سپس به آرامی به سمت بالا حرکت کنید و به حالت شروع عمودی برگردید. هنگام انجام لغزش روی دیوار، باید ران‌هایتان را طوری قرار دهید که کاسه زانوهایتان در یک راستا با نوک کفش یا انگشت دومتان باشد و سعی کنید به همان اندازه بمانید.

این تمرین را 4 ست 10 تایی تکرار کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا
Scroll to Top