درمان مطمئن انگشت چکشی دست با فیزیوتراپی

درمان انگشت چکشی دست با فیزیوتراپی :  انگشت چکشی بر اثر آسیب دیدگی بند انتهایی انگشت ایجاد میشود این آسیب موجب پاره شدن تاندون در این ناحیه شده و موجب خمیدگی بند انتهایی انگشت میشود. فیزیوتراپی یکی از بهترین روش های درمان انگشت چکشی بشمار میرود چراکه به درمان ایمن شما با کمترین عوارض جانبی …

درمان مطمئن انگشت چکشی دست با فیزیوتراپی مطالعه بیشتر »