افتادگی لگن چیست؟

افتادگی لگن: افتادگی لگن (POP) عارضه‌ای است که در آن، کف لگن شما برای حمایت از اندام‌ها و نگه داشتن آن‌ها در جای خود بیش از حد ضعیف می‌شوند. این مشکل در واقع زمانی بوجود میاید که یک یا چند اندام  از موقعیت خود خارج می شوند.که در ادامه در باره آن بیشتر صحبت میکنیم. برای اطلاعا کامل …

افتادگی لگن چیست؟ مطالعه بیشتر »